Algemene Voorwaarden

De huur van Casa Korsou vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:
Klachten & reparaties
De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; indien de huurder onverhoopt gebreken constateert, moeten die binnen 24 uur na aankomst in het gehuurde worden gemeld bij de beheerster. Klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd.  Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei,  en -apparatuur, vaatwerk, glazen, dekens, kussens, handdoeken en een wasmachine, hiervan is een inventarislijst beschikbaar. Verhuurder is gerechtigd om een bedrag in rekening te brengen bij de huurder voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.

Huisdieren

Huisdieren zijn in het gehuurde niet toegestaan.

Bezoek

De huurder mag geen grote groepen gasten ontvangen op het park en in het gehuurde. Enkele gasten ontvangen als visite is toegestaan, echter mogen er geen andere gasten dan huurders overnachten op het park of in de woning. Gasten van huurders mogen tevens geen gebruik maken van de gemeenschappelijke faciliteiten van Recompensa Park.

Verzekering
De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

Toegang
De huurder mag de verhuurder en beheerster de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of de beheerster erom verzoekt.